Algemene informatie

U heeft recht op inzage, afschrift, correctie en verwijdering van uw medische gegevens volgens de WGBO (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst). Ook heeft u

Overzicht tarieven 2019

U kunt contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak. Dit kan telefonisch via de contactgegevens bij de locaties of via e-mail info@logopedieroostherm

Door al onze logopedisten wordt op een zeer zorgvuldige en klantvriendelijke manier gewerkt. Toch kan het gebeuren dat niet alles naar wens verloopt. Het kan om

Als praktijk doen wij ons best om zo veel als mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het wel eens voorkomen dat de behandeling niet doorgaat, bijvoorbeeld om

Document wettelijke eisen bij de beroepsuitoefening van logopedist