Ik Lees Ook!

Ik Lees Ook!

Wilt u de Nederlandse taal leren?
Voor de pilot van “Ik Lees Ook!” zijn wij op zoek naar mensen, uit de omgeving van Nijmegen, die willen leren lezen.

“Ik Lees Ook” is een nieuwe manier van leren lezen gebaseerd op de methode Tan-Soderbergh, die inmiddels z’n nut heeft bewezen bij het leren lezen van kinderen.

De pilot start in februari en loopt 4 maanden. De bijeenkomsten zijn wekelijks op maandag- en donderdagochtend. De pilot vindt plaats in het AGC Thermion in Lent bij Nijmegen. Deze locatie is goed met het openbaar vervoer te bereiken.

Wilt u mee doen? Geef u snel op, er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deelname aan deze pilot is gratis.
Voor meer informatie en aanmelden: 024-6759728 of otilia@logopedieroosthermsen.nl.

U heeft recht op inzage, afschrift, correctie en verwijdering van uw medische gegevens volgens de WGBO (Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst). Ook heeft u recht op duidelijke informatie over uw aandoening, de diagnose en de behandelingsmogelijkheden. Uw gegevens worden alleen aan andere partijen verstrekt indien u hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Adresgegevens

Voorzieningenhart de Biezantijn – Kindcentrum Aquamarijn
Biezendwarsstraat 33
6541 ZE Nijmegen

Contact

Laura van der Gugten, locatiecoördinator: 06 23 68 51 59

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 09:00-18:00 uur.

Aangesloten bij Kinderteam Biezantijn

11 juni 2014

Combinatietherapie Logopedie & Kinderfysiotherapie in samenwerking met Fitpunt Fysiotherapie.

Voor meer informatie: 0481-454797

U kunt contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak. Dit kan telefonisch via de contactgegevens bij de locaties of via e-mail info@logopedieroosthermsen.nl.

Tijdens de eerste afspraak zal één van onze logopedisten een intakegesprek houden en daarna volgt een logopedisch onderzoek.
De uitslagen van dit onderzoek worden met u besproken en indien nodig starten we met logopedische behandeling. De frequentie van behandelen en het aantal is afhankelijk van de klacht en de hulpvraag.
Gedurende de behandelingsperiode evalueren we met u de voortgang en werken we , wanneer gewenst, nauw samen met bijvoorbeeld school en leerkracht, specialisten of andere zorgverleners.

Logopedie is direct toegankelijk, dit betekent dat u in principe zonder verwijzing naar de logopedist kunt. Het is echter afhankelijk van uw zorgverzekeraar of dit wel of niet vergoed wordt. Voor onderzoek, diagnostiek en behandeling is een daarom toch vaak een verwijzing van een arts nodig. Deze kunt u aanvragen op advies van bijvoorbeeld school, GGD, CB-arts of schoollogopedische dienst. U kunt deze verwijzing ook zelf aanvragen, wanneer u zich zorgen maakt. Bespreek deze zorgen dan met uw huisarts.

Bij een eerste afspraak neemt u deze verwijzing mee, alsmede uw verzekeringspasje (of dat van uw kind) en een identiteitsbewijs.

Logopedie zit in het basispakket van uw zorgverzekeraar. De kosten voor behandeling van 0-18 jarigen wordt volledig vergoed. Zo ook voor volwassenen, behoudens het eigen risico. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden.

Verzuimnota
Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij te late afmelding zijn wij genoodzaakt het verzuimtarief bij u in rekening te brengen. Dit geldt ook in geval van ziekte. Een verzuimfactuur wordt niet door de verzekering betaald, maar dient door uzelf betaald  te worden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Door al onze logopedisten wordt op een zeer zorgvuldige en klantvriendelijke manier gewerkt. Toch kan het gebeuren dat niet alles naar wens verloopt. Het kan om kleine problemen gaan die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Soms gaat het om grote problemen of bent u niet tevreden over de geleverde zorg.

Informatie voor patiënten over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici

Ontevreden? Blijf er niet mee zitten!
U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden. Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Hieronder meer informatie.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben? De eerste stap: een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.
Wat als ik toch een klacht wil indienen? Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De  Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover op bovengenoemde website.
Wat gebeurt er met mijn klacht? De onafhankelijk klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft desgewenst advies over het indienen van een klacht, kan helpen bij het formuleren ervan en zoekt naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht. De klachtenfunctionaris zal ook contact opnemen met de betrokken zorgverlener. Uiterlijk binnen 6 weken zal de zorgverlener zijn/haar reactie/oplossing  moeten aangeven over de geuite klacht.
Wat als er geen oplossing wordt gevonden? Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling? Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie. Die staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. De commissie probeert alsnog tot een oplossing te komen. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend, zowel voor de zorgverlener als voor u. In bepaalde gevallen kan de commissie een schadevergoeding toekennen.
Waarover kan ik een klacht indienen? Een klacht kan betrekking hebben op de geleverde zorg, maar ook op de dienstverlening of organisatie van de praktijk. U kunt bijvoorbeeld het gevoel hebben onvoldoende te zijn geïnformeerd. Mogelijk is de behandeling niet verlopen als verwacht of afgesproken.
Wat kost het indienen van een klacht? Een klacht indienen kost u niets. Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u al dan niet in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.
Komt u er niet uit met deze regeling? In dat geval bent u uiteraard vrij een juridische procedure te starten om tot een uitspraak van de burgerlijke rechter te komen. Bedenk echter goed of u hiermee het beste bent geholpen.

www.klachtenloketparamedici.nl

Als praktijk doen wij ons best om zo veel als mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het wel eens voorkomen dat de behandeling niet doorgaat, bijvoorbeeld omdat een logopediste ziek is, een nascholing volgt of andere verplichtingen heeft. In overleg met u bekijken we of de afspraak op een ander tijdstip kan plaatsvinden. Indien mogelijk wordt de behandeld logopedist die dag vervangen door een collega logopedist. Mocht het onverhoopt zo zijn dat er geen ander tijdstip kan worden gevonden en geen vervanging mogelijk is, dan zorgen wij ervoor dat u oefeningen en tips/advies meekrijgt zodat u tot de volgende afspraak thuis kunt oefenen.