Categorie: Training & Workshops

ProVoice: Preventieve stemtraining voor beroepssprekers.

Klik hier voor meer informatie en de flyer.

Tineke Cobussen en Otilia Hermsen zijn gecertificeerd
Ik-Leer-Anders-coach.

Ik-Leer-Anders is een praktisch training voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen, dyslexie, ADHD of ADD.
Als bijles niet of nauwelijks helpt, kan de leermethode Ik-Leer-Anders een oplossing bieden. Want een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft baat bij een visuele benadering van de lesstof. Het werkboek Ik leer anders vertaalt de lesstof naar deze visuele manier van denken.

In ongeveer 6 sessies wordt de techniek eigen gemaakt en kan het in de praktijk worden toegepast.

Kosten:
€ 60,- per sessie
€ 39,- werkboek

Ik leer anders sessies worden niet vergoed dor de zorgverzekeraar en vallen niet onder de reguliere logopedie.

Ik Lees Ook!

Wilt u de Nederlandse taal leren?
Voor de pilot van “Ik Lees Ook!” zijn wij op zoek naar mensen, uit de omgeving van Nijmegen, die willen leren lezen.

“Ik Lees Ook” is een nieuwe manier van leren lezen gebaseerd op de methode Tan-Soderbergh, die inmiddels z’n nut heeft bewezen bij het leren lezen van kinderen.

De pilot start in februari en loopt 4 maanden. De bijeenkomsten zijn wekelijks op maandag- en donderdagochtend. De pilot vindt plaats in het AGC Thermion in Lent bij Nijmegen. Deze locatie is goed met het openbaar vervoer te bereiken.

Wilt u mee doen? Geef u snel op, er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deelname aan deze pilot is gratis.
Voor meer informatie en aanmelden: 024-6759728 of otilia@logopedieroosthermsen.nl.