Ik-Leer-Anders

Tineke Cobussen en Otilia Hermsen zijn gecertificeerd
Ik-Leer-Anders-coach.

Ik-Leer-Anders is een praktisch training voor leerlingen van de basisschool met leerproblemen, dyslexie, ADHD of ADD.
Als bijles niet of nauwelijks helpt, kan de leermethode Ik-Leer-Anders een oplossing bieden. Want een grote groep ondergewaardeerde leerlingen heeft baat bij een visuele benadering van de lesstof. Het werkboek Ik leer anders vertaalt de lesstof naar deze visuele manier van denken.

In ongeveer 6 sessies wordt de techniek eigen gemaakt en kan het in de praktijk worden toegepast.

Kosten:
€ 60,- per sessie
€ 39,- werkboek

Ik leer anders sessies worden niet vergoed dor de zorgverzekeraar en vallen niet onder de reguliere logopedie.