Kinderen


In het leven van kinderen speelt de ontwikkeling van taal, spraak en communiceren een belangrijke rol. De mogelijkheid om te kunnen vertellen wat je wil, verstaanbaar te zijn, de juiste woorden te vinden, is van essentieel belang in het leven van kinderen. In die ontwikkeling kunnen soms dingen misgaan. Als logopedisten kunnen wij helpen wanneer kinderen moeite hebben met de articulatie, met het vertellen van verhalen en zich uitdrukken, met de woord- en zinsbouw, met woordvinding, met het begrijpen van taal en met leren lezen. Verder wanneer er sprake is van afwijkende mondgewoonten (bv. duimen, open mond gedrag) of stemproblemen.
Deze problemen kunnen voorkomen op alle leeftijden, op de peuterspeelzaal, de basisschool of de middelbare school. Wilt u weten of logopedie voor uw kind zou kunnen helpen, vul dan een screeningslijst in.

ScreeningslijstenVoor meer informatie over de verschillende behandelgebieden klikt u op één van onderstaande knoppen.