Methode Tan-Söderbergh

De methode Tan-Söderbergh wordt gebruikt voor behandeling van kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS), SLI, ESM of dysfatische ontwikkeling.
 
Onze praktijk is gespecialiseerd in deze methode en daarmee uniek in de regio!
Binnen deze methode wordt het kind aangesproken op zijn taalbegripsniveau. De methode gaat uit van de veronderstelling dat het leren lezen het spreken en het tot spreken komen vergemakkelijkt. Specifiek aan de methode Tan-Söderbergh is dat de uitingen van het kind zelf worden getekend en opgeschreven. Het gebruik van eigen taaluitingen sluit aan bij het multi-sensoriële stadium van de taalontwikkeling.
 
De methode is géén trainingsprogramma. Het sluit volledig aan op het individuele proces en de belevingswereld (motivatie, tempo) van het kind. De methode is kind volgend. De taaluitingen van het kind vormen de basis van het materiaal waarmee gewerkt wordt. Dit maakt het leuk, makkelijk en goed in te passen in het dagelijks leven!
Het grootste voordeel van deze methode is dat er wordt uitgegaan van de spontane taal en er dus geen transfer van naar de spontane taal hoeft plaats te vinden! Dit in tegenstelling tot de meeste andere methoden.
 
Hoewel het geen leesmethode is, de methode maakt wel gebruik van vroegtijdige geletterdheid en heeft als bijkomend voordeel dat kinderen vaak vroegtijdig leren lezen. Steeds vaker wordt er tegenwoordig gewezen op het nut en voordeel van vroegtijdig leren lezen.
De methode kan gebruikt worden voor zowel jonge als oudere kinderen en wordt ook als basis gebruikt voor de volwassenencursus “Praten in het dagelijks leven…Vanzelfsprekend?”.
 

Praten in het dagelijks leven… Vanzelfsprekend?

Tevens hebben wij de mogelijkheid om een combinatietherapie te geven met een kinderfysiotherapeut. Omdat bij kinderen met taalproblemen veelal ook motorische problemen voorkomen, is deze combinatietherapie uitermate geschikt gebleken, met name voor jongere kinderen.
 
Combinatietherapie logo-fysio