Taal is zeg maar, echt mijn ding…

30 augustus 2016

Taal is een instrument om te communiceren, te denken en te leren. Met behulp van taal kunnen we gevoelens uiten, problemen oplossen, ervaringen uitwisselen, discussiëren en fantaseren. Wie goed is met taal, beheerst de basisvaardigheid om te leren, te begrijpen en zich goed uit te drukken.

Wanneer er in de taal en communicatie problemen ontstaan heeft dat vaak grote gevolgen. In de vroege ontwikkeling is taal essentieel voor de leercapaciteiten, de sociale ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Wanneer kinderen ouder worden kunnen er problemen ontstaan met bv. plannen, begrijpend lezen en het leren van vreemde talen. Wanneer mensen gaan werken wordt er een steeds groter beroep gedaan op de taalvaardigheden. Tijdens sollicitatie- en functioneringsgesprekken, maar ook tijdens het kletspraatje met collega’s tijdens de koffie of lunch. Naar mate mensen ouder worden blijven goede taalvaardigheden zeer belangrijk voor participatie in de maatschappij, mensen moeten steeds langer dingen zelf blijven doen. Mensen die worden getroffen door bv. een hersenbloeding, de ziekte van Parkinson of dementie verliezen in veel gevallen communicatiemogelijkheden. Velen van hen raken in een sociaal isolement. Je gaat nou eenmaal niet zo snel meer met een groepje koffie drinken als je toch niet mee kan praten en de gesprekken niet meer begrijpt.

In de dagelijkse praktijk kom ik dit alles veel tegen. Ik laat dan ook geen kans onbenut om taal in de spotlights te zetten. In mijn familie- en vriendenkring sta ik daar ook om bekend… Gelukkig begrijpen de meesten dit, want voor mij als logopedist is taal zeg maar echt mijn ding…