Volwassenen


Ook bij volwassenen kunnen zich problemen voordoen op het gebied van slikken, stem, taal en spraak. Logopedie kan daarbij helpen.


Als één van de weinige praktijken in Nederland bieden wij behandeling aan volwassenen met restverschijnselen van een taalontwikkelingsstoornis. Dit kan in het dagelijks leven ook op volwassen leeftijd problemen geven in de communicatie.


Praten in het dagelijks leven


Zie ook: