Werkwijze

U kunt contact met ons opnemen voor het maken van een afspraak. Dit kan telefonisch via de contactgegevens bij de locaties of via e-mail info@logopedieroosthermsen.nl.

Tijdens de eerste afspraak zal één van onze logopedisten een intakegesprek houden en daarna volgt een logopedisch onderzoek.
De uitslagen van dit onderzoek worden met u besproken en indien nodig starten we met logopedische behandeling. De frequentie van behandelen en het aantal is afhankelijk van de klacht en de hulpvraag.
Gedurende de behandelingsperiode evalueren we met u de voortgang en werken we , wanneer gewenst, nauw samen met bijvoorbeeld school en leerkracht, specialisten of andere zorgverleners.

Logopedie is direct toegankelijk, dit betekent dat u in principe zonder verwijzing naar de logopedist kunt. Het is echter afhankelijk van uw zorgverzekeraar of dit wel of niet vergoed wordt. Voor onderzoek, diagnostiek en behandeling is een daarom toch vaak een verwijzing van een arts nodig. Deze kunt u aanvragen op advies van bijvoorbeeld school, GGD, CB-arts of schoollogopedische dienst. U kunt deze verwijzing ook zelf aanvragen, wanneer u zich zorgen maakt. Bespreek deze zorgen dan met uw huisarts.

Bij een eerste afspraak neemt u deze verwijzing mee, alsmede uw verzekeringspasje (of dat van uw kind) en een identiteitsbewijs.

Logopedie zit in het basispakket van uw zorgverzekeraar. De kosten voor behandeling van 0-18 jarigen wordt volledig vergoed. Zo ook voor volwassenen, behoudens het eigen risico. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden.

Verzuimnota
Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. Bij te late afmelding zijn wij genoodzaakt het verzuimtarief bij u in rekening te brengen. Dit geldt ook in geval van ziekte. Een verzuimfactuur wordt niet door de verzekering betaald, maar dient door uzelf betaald  te worden. Wij vragen hiervoor uw begrip.